Mi canal de youtube.

Seguidores

domingo, 21 de noviembre de 2010

Paseo por O Rosal.(2) Tour O Rosal (2).

Antes de entrar al primer molino que veréis en este reportaje, realice varias fotos por los alrededores, centrándome en estas fotografías en un pequeño rió, cercano al molino que a su vez da "Energía" a la hora de moler...Bonavebe.

Antes de entrar ao primeiro muíño que veredes nesta reportaxe, realice varias fotos polos arredores, centrándome nestas fotografías nun pequeno riu, próximo ao muíño que á súa vez dá "Enerxía" á hora de moer...Bonavebe.

Before entering the first circle you will see in this report, take several pictures around, focusing on these photographs in a small river, near the mill which in turn gives "energy" when grinding ... Bonavebe.