Mi canal de youtube.

Seguidores

martes, 12 de junio de 2012

Jardín japonés de Carla (8) Carla Japanese Garden (8)

Hoy os muestro una parte del jardín de Carla donde dentro de la valla japonesa se creo un espacio para jugar los niños, al lado tarima de madera y en un lateral varios ejemplares de bambú...Bonavebe. Hoxe móstrovos unha parte do xardín de Carla onde dentro do valo xaponés crer un espazo para xogar os nenos, á beira tarima de madeira e nun lateral varios exemplares de bambú...Bonavebe. Today I show some carla garden inside the fence where Japanese created a play space for children, next wooden platform on one side and several examples of bamboo ... Bonavebe.