Mi canal de youtube.

Seguidores

martes, 22 de octubre de 2013

3ª muestra de bonsai Moaña (74) Bonsai 3rd sample Moaña (74)

Casi al final del reportaje ahí me tenéis grabando en vídeo, en la otra foto una de las mesas donde se exponían los bonsais...Bonavebe.

 Case ao final da reportaxe aí téndesme/tédesme gravando en vídeo, na outra foto unha das mesas onde se expoñían os bonsais...Bonavebe.

 Near the end of the report there have videotaping me in the other photo a table which outlined Bonsai ... Bonavebe.