Mi canal de youtube.

Seguidores

miércoles, 11 de diciembre de 2013

V Congreso de bonsai Portugal Oporto 2013 (17) V Congress of bonsai Oporto Portugal 2013 (17)

Por fin diréis algunos "el pesado este" enseña los bonsais...Si a partir de esta entrada empiezo a mostrar los bonsais, en el cartel del congreso se nos muestra los días en que se celebra el evento así como el artista de bonsai invitado Luis Vila componente así mismo de Tim Bonsai también invitada a este congreso la pintora Sonia Stella. El primer bonsai que muestro es un ejemplar de arce palmatum perteneciente a Alberto Baleato otro de los componentes del Tim Bonsai...Bonavebe.


 Por fin diredes algúns "o pesado leste" ensina os bonsais...Si a partir desta entrada empezo a mostrar os bonsais, no cartel do congreso móstrallenos os días en que se celebra o evento así como o artista de bonsai invitado Luís Vila compoñente así mesmo de Tim Bonsai tamén invitada a este congreso a pintora Sonia Stella. O primeiro bonsai que mostro é un exemplar de arce palmatum pertencente a Alberto Baleato outro dos compoñentes do Tim Bonsai...Bonavebe.

 Finally some will say "this heavy" Bonsai teaches you ... If this entry from start to display bonsai in congress poster shows us the days of the event and invited bonsai artist is celebrated Luis Vila component Tim Bonsai likewise also invited to this congress the painter Sonia Stella. The first bonsai I show is a copy of Maple palmatum belonging to Alberto Baleato other components Tim Bonsai ... Bonavebe.