Mi canal de youtube.

Seguidores

miércoles, 22 de febrero de 2012

Goian desfile martes de carnaval 2012 (8) Mardi Gras parade Goian 2012 (8)


Octava entrega fotográfica. En Goian localidad del Bajo Miño se celebra desde hace muchos muchos años, la fiesta del Carnaval durante varios días diversas actividades encaminadas a participar de la diversión  tanto si eres niño como persona mayor, el día grande de esta tradicional fiesta es el martes este día por la tarde se celebra un gran desfile de carrozas con diferentes motivos, que tienen en común pasarlo muy  bien, cosa que saber hacer los habitantes de Goian, en diferentes entregas os iré mostrando a través de fotografías el desfile celebrado hace escasas horas el día de hoy 21-02-2012…Bonavebe.

  Oitava entrega fotográfica. En Goian localidade do baixo Miño celébrase desde fai moitos moitos anos, a festa do Entroido durante varios días diversas actividades encamiñadas a participar da diversión  tanto se es neno como persoa maior, o día grande desta tradicional festa é o martes este día pola tarde celébrase un gran desfile de carrozas con diferentes motivos, que teñen en común pasalo moi ben,  cousa que saber facer os habitantes de Goian, en diferentes entregas ireivos mostrando a través de fotografías o desfile celebrado fai escasas horas o día de hoxe 21-02-2012...Bonavebe.


Eighth Photographic delivery. In the lower town Goian Minho has been held for many many years, the festival of Carnival for several days various activities to join in the fun whether you're a kid as an older person, the big day of this traditional festival is on Tuesdaythis day afternoon held a grand parade of floats with differentmotives, which have in common have a great time, which know how the inhabitants of Goian in different deliveries will go through photographs showing the parade held a few hours ago today02/21/2012 ... Bonavebe.